มุ่งมั่นให้บริการ ผสานการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานศุนย์สุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

กิจกรรม รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก