มุ่งมั่นให้บริการ ผสานการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานศุนย์สุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

ตรวจพัฒนาการเด็ก "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้บ้านบ่อ"


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น